Grävföretag i Stockholm

Vi är ett väletablerat Mark & Anläggningsföretag som utför alla vanligt förekommande entreprenadarbeten. Rudners Schakt AB hjälper mestadels företag i Stockholm med omnejd. Välkommen att kontakta oss redan idag på 070-670 70 67.

Erfarenhet

Företaget har genom väl utförda arbeten, tydlig kommunikation samt servicekänsla utvecklat verksamheten och jobbar idag med återkommande kunder och genom rekommendation. Inget jobb är för litet eller stort för oss. Goda referenser finns.

Mark & Anläggnings-tjänster:

  • Mark & Gräventreprenader
  • Schaktning och Tomtplanering
  • Dikesrensningar
  • Vatten & Avlopp
  • Dränering
  • Husgrunder
  • Vägarbeten
  • Kabelschakter
  • Transport
  • Maskintransport

Maskinpark

Vi på Rudners Schakt AB har grävmaskiner, grävlastare och dumpers för att kunna utföra arbeten utan hinder. Grävmaskinerna är mellan 5 – 45 ton, så vi kan hantera alla typer av jobb!

Säkerhet Först

Rudners Schakt AB följer branschens riktlinjer inom miljö, säkerhet och teknik. Bolaget innehar erforderliga entreprenad och ansvarsförsäkringar, har god ekonomi samt F-Skattsedel.

Välkommen att kontakta oss hur vi kan hjälpa dig i nästa entreprenadprojekt.